SBO Sprankel

Soms heeft een kind zulke leer- en of gedragsproblemen, dat het niet meer gaat op de basisschool. Ook niet met alle hulp die de school kan bieden, ook niet met ondersteuning door Passage. Dan kan het soms beter zijn om (tijdelijk) naar een andere school te gaan. Dat kan een andere basisschool zijn, maar als de problematiek erger is, kan dat ook het Speciaal Basisonderwijs (SBO) zijn.

Binnen de speciale basisschool Sprankel wordt gewerkt in units, waarbij twee leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het onderwijsproces. Hierdoor is er meer individuele aandacht en kan gewerkt worden met persoonlijke leerlijnen. Plaatsing op het SBO is in principe altijd tijdelijk. Doel is het kind zover te brengen dat het terug kan naar (dezelfde of een andere) basisschool. Dus leerachterstanden terug te brengen, gedrag voor het kind zelf hanteerbaar te maken en/of de sociale weerbaarheid op niveau te brengen.

Of een kind toelaatbaar is tot het SBO, daarover beslist de PCL.

 

 

 

 

 

 

 

 

De SBO-school in ons samenwerkingsverband is:

SBO Sprankel (Signum)
Bezoekadres:
Kooikersweg 5
5223 KE 's-Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2071
5202 CB ‘s-Hertogenbosch

Tel: 073-8511250
info@sbosprankel.nl
www.sbosprankel.nl